Staf Berichten Bureau

Staf Berichten Bureau7 Hermes
Naast het berichtenverkeer verzorgt het SBB ook copieerwerk. Verslagen van vergaderingen, bataljons-, compagnies- en personeelsorders worden door het SBB vermenigvuldigd en verspreid. Dagelijks wordt ook de milinfo, aangeboden door de sectie 2, gecopieerd en verspreid onder de belanghebbenden. Hetzelfde geldt voor 'Nieuwsblad DV', een samenstelling van artikelen die die dag gepubliceerd zijn in de Nederlandse dagbladen.

Tenslotte verwerkt het SBB ook de privépost. Minimaal twee keer per week wordt de post aangeleverd vanuit Nederland. De post wordt bij het SBB op naam gesorteerd waarna de stormloop op de 'postbak' kan losbreken. Natuurlijk wordt er ook post naar Nederland verzonden, waarbij de SBB als brievenbus fungeert. Minimaal 1 keer per dag wordt deze post opgehaald door de veldpost Santici, die zorg draagt voor frankering en verzending naar Split.

Sgt R. Hermes
SBB, SSV-Cie