Mega-Drukkers

Eindelijk was het zover, rotatie T16 ging naar Joegoslavië. Een aantal van de op 2 mei in Joegoslavië aangekomen soldaten had thuis al een soort studie gemaakt om zo weinig mogelijk te gaan doen, ofwel om zich, zoals hier te Busovaca een bekende term is geworden, te drukken. Eenmaal op het kamp aangekomen bleek het toch niet zo'n gemakkelijk karwei te zijn. Dus moest er hard worden nagedacht en rond het kamp worden gelopen, om de ideale drukplaatsen te zoeken. Met medewerking en een paar goede tips van de oudere rotaties, gingen we onze plannen uitvoeren. In het begin apart en later zelfs een paar keer met een paar man. Omdat we nog "vers" waren viel het in het begin niet mee, omdat je dan nogal veel moet doen. Maar na een paar weken begon het feest en werden de meest sneaky truuks door ons uitgehaald. De eerste plaats waar wij ons drukten was gewoon in de prefab op bed onder de dekens. Helaas werd dat al snel bekend en moesten we dus iets nieuws verzinnen. Al snel werd de MB gevonden: als er een roze lijst moest worden opgemaakt, waren er altijd verschillende mensen bereid deze klus te klaren. Het enige nadeel voor het kader was dat het altijd zo lang duurde omdat er onder het mom van het testen van een stoel, vaak een boek werd gelezen of een dutje werd gedaan. Ook de gastententen werden door ons op gruwelijke wijze "misbruikt". Ook een optie waren de bunkers. Daar werd echter al snel van af gezien vanwege de lage temperatuur die daar hangt. En last but not least werd gebruik gemaakt van de gastvrijheid van Santici en de T-cie. We moesten daar vaak voor "werkzaamheden" heen. Daar aangekomen ging het gelijk richting de video-ruimten. Wat uiteindelijk de meest geschikte ruimte bleek te zijn was prefab 14. Lijst van Mega-Drukkers

1 De onbekende Soldaat 1
2 De Sld1 Maatjens
3 De Sld1 Nijboer
4 De Sld1 Timmer
5 De Sgt1 Ruijsch (eervolle vermelding, de enige man die echt doorhad dat wij er werk van maakten.)

Opvallend is, dat de eerste 4 Mega-Drukkers zijn bevorderd tot soldaat 1, wat je enkel wordt als je je werk goed doet. Tot slot zijn we het over eens dat niet het drukken een kunst is, maar het op de juiste plaats en tijd aanwezig zijn.

Ingezonden door de nr's 2, 3 en 4.