Ons Natje

Ons natje.

De bad + waswatervoorziening van de SSV-cie is afhankelijk van 3 personen met hun MDI oftewel Mobiele Drinkwater Installatie; Sgt Oosterwijk en de soldaten Rommens en Frank. 5 maanden geleden. Er stond een MDI maar deze stond op non-actief. Het bad/waswater werd van het lokale waterleidingnet betrokken, terwijl het drinkwater uit pakken kwam. Nu, we schrijven half september, draait de MDI volop en levert hij ongeveer 15.000 liter water per dag. Het water wordt opgepomd uit de beek die achter de compound van de SSV-cie stroomt. Bovendien is er altijd een buffervoorraad van 3 waterwagens die gezamenlijk 60.000 liter water bevatten. De kwaliteit van het geleverde water is zo hoog dat het gedronken zou kunnen worden. Dit gebeurt echter nog niet omdat eerst de kwaliteit van het water moet worden bepaald. Daarvoor moeten er mensen uit Nederland van het DMGZ (Dienst Militaire Gezondheidszorg) komen. Het zuiveren van het water gebeurt door middel van 5 verschillende filters. Filtert de eerste het groffe vuil uit het water, de laatste zorgt ervoor dat eventuele nucleaire verontreiniging verwijderd wordt. De opleiding van zowel sergeant als soldaten is precies hetzelfde. Alleen, de beide soldaten hadden al ervaring met pompen en techniek, iets wat de sergeant niet had. Maar al met al vullen ze elkaar goed aan en hebben wij prima water.

Tenslotte wil de Sgt Oosterwijk nog kwijt dat hij niet altijd even blij was met de werksfeer in het algemeen. De informele sfeer was echter wel erg goed.