Het peloton der logistiek beheer

De meeste rotanten hebben 5, 6 of 7 maanden in het uitzendgebied doorgebracht. Twee wezenlijke vragen die een zeer belangrijke rol spelen in het leven van elke militair zijn zelfs aan het eind van een uitzending in het voormalig Joegoslavie vaak nog niet beantwoord. Voor het antwoord op de eerste vraag, "Wat is de zin van het leven?", zijn zelfs 3 functionarissen aangesteld om elk door middel van hun eigen kijk op het leven de militair te helpen deze vraag te beantwoorden. Uiteraard heb ik het nu over de door ons allen zeer gewaardeerde Psych, Doom en Aal.

Bij het beantwoorden van de tweede vraag heeft de militair alleen zeer moeilijk te bereiken hulpmiddelen tot zijn beschikking. Bergen papierwerk en metershoge stoffige dossierkasten moet de militair doorspitten om antwoord te krijgen op die vraag. Andere militairen gaan op zoek naar de rotten in dit vak. Lange dienstreizen en het bekende 'van het kastje van de muur toe gestuurd worden' zijn hier vaak het vervelende gevolg van. Als de militair uitgeput en in de waan voldoening nabij te zijn, deze oude rot gevonden heeft, blijkt dat de taalkundige generatiekloof vaak zijn destructieve werk gedaan heeft. "Begrijp je me zoon?", wordt er dan gevraagd en de verbaasde militair probeert oprecht begrijpend 'ja' te zeggen terwijl hij diep van binnen langzaam begint te beseffen dat het antwoord dat hij te horen heeft gekregen of niet voldoet aan zijn, inmiddels hoog gespannen, verwachtingen of zo moeilijk geformuleert is dat begrip grenst aan het onmo¬gelijke.

Vaak verlaat de militair tegen deze tijd de dienst. Soms is dat omdat zijn dienstplichtige periode is afgelopen of omdat zijn uitzending beëindigt is door middel van zijn rotatie. Dit is voor de militair vaak zo'n heuglijk feit dat hij niet meer terug denkt aan zijn lange zoektocht naar het antwoord op de tweede vraag in zijn leven. Anders is het voor de militair waarvoor de oorzaak van het verlaten van de dienst het niet vinden van het antwoord op die tweede, o zo belangrijke, vraag is. Hij heeft gedurende zijn jarenlange zoektocht vaak zoveel stress opgedaan door de voortdurende onwetendheid dat dit zich openbaart in een trauma. De meest verwoestende methoden van onbewuste zelfdestructie zijn hiervan vaak het gevolg: alcohol, gokken en vele andere vormen van verslaving zijn ervoor nodig om zijn verdriet te vergeten en om zijn lot te aanvaarden. Het verder moeten leven zonder dat het meest essentiële doel in zijn leven is vervult: de tweede vraag heeft zijn vernietigende werking gedaan.

Omdat de militair die het voormalig Joegoslavië verlaat te maken krijgt met veel verschillende emoties willen wij deze militair een hoge mate van stabiliteit in zijn leven meegeven door de tweede vraag in zijn leven voor eens en hopenlijk voor altijd te beantwoorden. Voor de weinige mensen die nog steeds niet hebben kunnen definiëren wat het gevoel van leegte in hun leven nu precies is zal ik de tweede vraag speciaal voor hen openbaren: "Wat doet het Logpel?". Ik hoop dat de militair niet ten onder zal gaan aan de ongekende emoties die ongetwijfelt los komen bij het lezen van de komende verlossende regels:

Het Logpel verzorgt de interne logistiek van het bataljon en is daarmee verantwoordelijk voor de volgende taken:
- Het op voorraad houden en verstrekken van de Klasse I (voedsel en water)
- Het op voorraad houden en verstrekken van de Klasse II / IV (algemene gebruiksartikelen)
- Het op voorraad houden en verstrekken van de Klasse III (brandstof)

YOU HAVE NOW ENTERED THE WORLD OF FULL KNOWLEDGE AND TOTAL SATISFACTION !

Kpl E. 'Bil' van Dijk.

Personal information: