BEHEERDER LOG/TBAT

Net als op voorgaande dagen woedde er op woensdag 29 maart 's-avonds een sneeuwstorm op de compound Santici toen er om kwart over negen een klein konvooi binnen kwam met twee nieuwe rotanten van de voor-rotatie L08. De SM Lex Voogt en de Adj Wouter Groeneweg maakten hun entree in Bosnië. Ze werden opgevangen door een collega die hen mee troonde naar hun Prefab, de bunker wees en de eetzaal, waar de maaltijd werd gebruikt. Het was een bijzondere reis geweest die langs Villafranca voerde waar een uitgebreide rondleiding werd verzorgd door de bases-commandant die deze bijzondere gasten wel wilde laten zien hoe het vliegbedrijf in elkaar stak.
De Adj Groeneweg zou de functie van c-bevogroep bij het Support Command gaan vervullen maar ontdekte de andere dag dat hij niet naar Lukavac zou gaan voor overname van zijn voorganger maar in Santici de bevogroep van het nieuw te vormen Logtbat moest gaan opzetten. Vanaf "0" beginnen is normaal best wel een uitdaging maar in dit land onder de VN-vlag met al zijn eigen "rules" in "directives" is dat wel even iets anders. Dus werden de schouders er onder gezet en begon hij met de SMmb Jos Stekelenburg de kaartenbestanden over te zetten naar één bestand voor het Logtbat. Van de voorbereiding van de hele reorganisatie hebben zij geen van beiden enige informatie dus het is redelijk duister wat er allemaal gaat gebeuren maar door te informeren bij de aanwezige kader- leden op de compound wordt een en ander langzamerhand duidelijker.
Dat van de voorbereiding van de hele reorganisatie, waar we van uitgaan, bij de uitvoering niets meer te herkennen viel, is tekenend voor de hele operatie. Een beetje jammer dat het daardoor voor de nieuwe mensen, m.n. L08, een enorme klus werd om al het materiaal te verwerken. Groot nadeel was ook dat er géén AS-gebart (Autorisatie Staat Gebruiksartikelen) was zodat er ook geen schuifplaat kon worden gemaakt en de verhuizing van Lukavac naar Santici en Busovaca moest doorgaan.
De eerste negen weken heeft de Adj Groeneweg uit de aanwezige informatie, alle informatie geput om een AS-gebart samen te stellen. Deze wordt dan vlak voor zijn eerste verlof naar crisisstaf gefaxed maar de samenstelling van een definitieve versie laat lang op zich wachten en als die dan komt stemt hij niet overeen met de aangeleverde gegevens. Op zijn verzoek worden dan een drietal beheerders in Nederland gezocht en bereid gevonden deze taak verder op zich te nemen en uit te werken.
De afvoer van overtollig materiaal komt niet van de grond tot de Adj Groeneweg met de SgtI Wil v.d.Sanden in team verband deze taak krijgen toebedeeld en met succes in record tijd 21 vau's weg veilig maken en een groot aantal aanhangwagens die er voor zorgen dat binnen de kortst mogelijke tijd Plano volstaat waardoor nu de afvoer stagneert.Aan het begin was al direct duidelijk dat er een enorme taak was weggelegd voor de beheerder en de inzet was om bij de rotatie op 3 oktober de bevo op de rails te hebben en de rommel opgeruimd. Dat is helaas niet gelukt en er blijft voor zijn opvolger nog een enorme bult werk liggen waar hij ook nog zeker zes maanden voor nodig zal hebben. Toch is er nu een werkende bevogroep, worden de procedures mbt de logistiek ook door de gebruikers gehanteerd, hebben de sergeanten-distributie een duidelijke taak en dringt het besef dat zonder goede logistiek de operationele taak niet kan worden uitgevoerd meer en meer door tot alle militairen van ons Logistiek Transport bataljon.

Mijn meest negatieve ervaring is de houding van een aantal officieren en onder-officieren ten aanzien van disciplinaire zaken; men trad soms onvoldoende op tegen personeel dat zich te buiten ging en personeel dat zich niet aan de gestelde regels hield. Gelukkig is hier na vertrek van bepaalde rotaties verandering in gekomen. Voor veel dienstplichtig personeel heb ik groot respect met name voor de wijze waarop zij hun taak opvatten en uitvoerden.

Ik kijk met voldoening terug op een tijd waarin ik wezenlijk mijn kennis en ervaring moest gebruiken en veel collegialiteit heb ontmoet. Tot de collega's die: "nog even moeten", zou ik zeggen: "Do vidjenija".

Aoomb J.Wouter Groeneweg