Majoor Ludo Simonts, Belgium TBAT

Veilig. Ondanks de vele ongevallen die we mochten vaststellen tijdens deze relatief rij-vriendelijke periode, mogen we van geluk spreken dat we geen zware kwetsuren dienden te noteren. Wie hier in Bosnië zijn of haar rijervaring heeft opgedaan, mag nu zeker niet overmoedig worden op de heerlijk onderhouden straten van West-Europa. Ook daar dient voorzichtigheid geboden te worden! Weldra kunnen jullie thuis of in de kroeg over jullie uitzending vertellen. Denk aan de nadelen die verbonden zijn aan het rondstrooien van gefantaseerde sterke verhalen. Vertel de waarheid, en blijf vooral jezelf. Langs deze weg wil ik dan ook alle LT1-rotanten hartelijk danken voor jullie inzet en samenwerking om dit nieuwe bataljon gestalte te geven. Veel succes in jullie verdere beroepsleven, veel succes in jullie familieleven!

Zoals ik voor jullie reeds in het oude TBAT terechtkwam, zo zal me ik eveneens enkele dagen voor jullie terug bij de familie vervoegen. Daardoor mis ik 'ons' afscheidsfeest en bijbehorende rotatieaktiviteiten. Ik weet dat jullie dat ongetwijfeld niet aan jullie hart laten komen, maar, op een zaak wil ik de aandacht nog richten: roteer op een waardige wijze, roteer als LT1!

Majoor Ludo Simonts
(BE) H.O.T. PBC Gp LT1