Koninklijke marechaussee

De leden van het wapen der Koninklijke marechaussee vormen langzamerhand een nomadenvolk. Zwervers zijn het. Wie is er nog niet in het buitenland geplaatst geweest. Vele bestemmingen zijn aangedaan. St Maarten, Sinai, Saoudi Arabie, Moskou, Warschau, Haiti en ga zo maar door. En niet te vergeten Joegoslavie. Nog even een "wist u datje". Wist u dat in Joegoslavie zo'n tachtig man van de Kmar dienst doen. De kmar vult diverse posten, zoals Weu-Donau, Civilian Police, Weu Mostar, UNMP en niet te vergeten de Brigade Koninklijke marechaussee Unprofor. Gevestigd in Busovaca en onderverdeeld in detachementen, te weten Zagreb, Simin Han, Santici en voorheen Srebrenica. En over die club in Santici nu even iets meer. De personeelsleden van het detachement Santici zijn zwervers in het quadraat. Boekweit, Bressers, Bus, Kromhout, Spaan, Teekens en Wouters. De één ging van Lukavac via Busovaca naar Santici. Anderen deden dienst in Zagreb, Simin Han of Srebrenica. Een vast honk was een uitzondering. Aan de ene kant mooi om op diverse plaatsen te hebben mogen werken; aan de andere kant kon dat ook wel eens een zware wissel trekken. Maar overal waar we zaten deden we politiewerk. Zo mogelijk voor u, in de sfeer van preventie, voorlichting, praatpaal, wijkagent. En als het moest werd er ook geschreven. Op het gebied van verkeer (aanrijdingen) en ook op het gebied van Strafrecht of andere wetgeving. Gelukkig gaf u daarvoor niet vaak aanleiding. Of wij het druk hadden.... ja daar zijn speculaties over geweest. We zouden zelfs gelegenheid hebben gehad om tenten te vouwen. Dat verzoek heeft ons echter nooit officieel bereikt. En als we tijd hadden gehad zouden we zeker......... Nou ja genoeg daarover. Het werk dat we deden was niet altijd zichtbaar. Zo integer als we zijn lopen we daar niet mee te koop. Menige zondag ging verloren omdat toch weer snel ergens een antwoord op gegeven moest worden. Geruchten uit het vaderland konden worden ontzenuwd.

De Kmar mensen komen uit verschillende nesten. De één heeft parate-ervaring, de andere komt uit de grensbewaking en weer een andere heeft in een bijstandseenheid met de burgerpolitie gewerkt. Maar allen hebben we het werken met en onder de mensen van de Landmacht als zeer positief mogen ervaren. En dat in alle opzichten, zowel operationeel (Commandant Nederlandse Troepen in vm Joegoslavie) als administratief onder de diverse commandanten. We zijn logistiek in alle opzichten goed ondersteund. Meerdere keren was het zo dat we een hele hand kregen als we een vinger vroegen. Onze dank daarvoor.

Verder waren de persoonlijke verhoudingen goed en plezierig. We hebben u leren kennen als goed gemotiveerde mensen die voor niets staan, ongeacht of u nou beroeps of dienstplichtig bent. Al met al heeft dat ons een goed gevoel gegeven en zullen wij met name hieraan positief terug denken. We hebben met u deel uitgemaakt van een eenheid belast met peace-keeping. Laten we hopen dat het de moeite waard is geweest en dat de vrede hier gauw mag terugkeren.

Voor zover u nare dingen heeft meegemaakt wensen we u een goede verwerking daarvan. Het ga u en allen die u dierbaar zijn verder goed in alle opzichten.

We wensen hen die hier hun werk voortzetten een veilig en plezierig verblijf en te zijner tijd een behouden thuiskomst.

De Kmar.

Personal information: