Decade resistor bank

I recently saved an old decade resistor instrument from the scrap heap at work. It was made by a Dutch firm in Zeist:
Nederlandsche Optiek- en Instrumentenfabriek, Dr. C.E. Bleeker.
Resistor bank, C.E. Bleeker, 1Resistor bank, C.E. Bleeker, 2Resistor bank, C.E. Bleeker, 3Resistor bank, C.E. Bleeker, 4Resistor bank, C.E. Bleeker, 5

I could find some references to microscopes made by this company, but not any links (yet) to other instruments like this one.

Jan van Gelderen emailed me:
Zij was een van de jongste gepromoveerde vrouwen in de wis- en natuurkunde,
richtte een adviesbureau voor natuurkunde op waar later het TNO uit is
voortgekomen en richtte een fabriek van wetenschappelijke instrumenten op.
Ze bouwde onder andere buitengewoon goede microscopen en had de patenten
voor het door professor Zernike ontworpen fasencontrastmicroscoop. Zij was
hem behulpzaam met het in praktijk brengen van zijn vinding.
Een zeer opmerkelijke vrouw over wie ik graag wat meer wil weten. Dat om
haar in een artikel te eren en uit de vergetelheid te halen.
Maar het zou me ook niet verbazen als jullie website daar niets over heeft
te melden, maar mocht jullie wel iets te melden hebben over mejuffrouw
Bleeker - haar levensgezel was een zekere heer Willemse - houd ik mij
aanbevolen.