C-NLT-cie Majoor Rob van Wijngaarden

14 T-CIENa een leerzame en intensieve periode op het CVV kwamen we op 25 april in Split aan. Het weer was niet geweldig en er was duidelijk sprake van een bepaalde spanning. Na opvang en een eerste (matige) nachtrust op woensdag naar Busovaca. De opvang op de lokatie Stafcie was goed en de woorden van de kolonel Verschraegen bemoedigend. De ontvangst op de compound van de NLT-cie/Movingstar 8 overweldigend! Met veel toeters en bellen, spandoeken en verbaal lawaai werden wij binnen gehaald. Na een kort welkom door Maj Schultz en een goede maaltijd zochten de meesten, toch redelijk onder de indruk van de reis (Prozor, geitenpad) op tijd bed en/of slaapzak op. Wat heeft T16/L08 eigenlijk gedaan? De taak van de NLT-cie mag als bekend worden verondersteld: Humanitaire konvooien voor UNHCR. Vaste schema's: Busovaca-Metkovic, Metkovic-Zenica-Busovaca (2 dagen), of Busovaca-Metkovic, Metkovic-Busovaca, Busovaca-Lukavac, Lukavac-Busovaca (4 dagen). De "rijdende pelotons alleen op dinsdag-, donderdag- en zaterdagavonden binnen. Zondags voor de chauffeurs en hun kader rust, brunch, lezen, brieven schrijven en lezen, een spelletje spelen, de bar, de kerk, wasje draaien, corvee, kortom net zo druk als door de week. De "vaste" compoundbewoners (staf en stafpeloton) ondersteunen de rijdende pelotons en zorgen voor verbetering/optimalisering van de "secundaire arbeidsvoorwaarden". Gebeurt er dan verder niets anders? Jawel hoor; op zondag 30 april wint de NLT-cie de bataljons-sportdag. Op donderdag en zondag de S2-briefing (later S2/3). Vrijdags de Ondercommandanten-vergadering olv de BC of de PBC. Wekelijks één of meerdere malen opvang van een konvooi-UNHCR-civiel, Norlogbat, Int transportpeloton, rotanten/verlofgangers uit Simin Han etc. Iedere dag opnieuw: 3 prima maaltijden (ook voor onze gasten). Batonuitreiking, ontvangst van autoriteiten en een fantastische pinksterdienst in het prachtige kerkje van Busovaca. Iedere week werkoverleg met kaderleden, formaliseren van Bar- en PX-administraties. Rijden in en naar Sarajevo. De installatie van een Compagnies-overlegorgaan. De wekelijks "poetslap"melding. Bouw- en verbouwklussen, van lampje via riolering naar wachtbunkers. Het bezoek van journalisten, deelname aan het L7 konvooi bij de ontruiming van Srebrenica. Het verzamelen van KL 1 en vervolgens het uitdelen daarvan aan lokale vluchtelingen. Wapeninspecties. Installatie V-Sat, telefoonkaarten. Gasten van het CVV, het bewaken van YPR's bij Bratunac. Debriefen van personeel dat een "aparte" ervaring heeft gehad. (Sarajevo, ongevallen tijdens de uitvoering van konvooien of persoonlijke "troubels"). Geneeskundige steun binnen de compound ("6 dokters"?). De voorbereiding voor een rotatie, het rotatie-feest en de day-after. De geringe inzetbaarheid van tientonners, het personeeltekort. De Medalparade en een echt Belgisch frietenfeest met "Movingstar VIII" vanwege de nieuwe "refter". Water brengen naar Tuzla (Pakbat?) en vaste orders schrijven. Rotatiegeschenk voorbereiden/maken. Verbindingsinspectie. Hollands zingen in de "Royal Dutch". Post krijgen. Tevredenheidsbetuigingen uitreiken of een chauffeurs-speld. Beroeps- en dienstplichtig personeel bevorderen. Niet toegestane huisdieren (laten) verwijderen. Het gehele beheer, administratie en de OTAS opnieuw bekeken en gestructureerd. Op verkenning naar en in Sarajevo. Controle en onderhoud radio's, porto's. Frequentie"management". Klachten van locals (busstation, vuilnisman). Discussies over alcohol, voertuig-onderhoud en nadienen. Steun leveren in onderhoud en afvoer bij het bataljonsreorgani¬satiematerieelverschuivingsplan. Op appèl (gaan) staan. Haringhappen op Santici. Op verlof gaan. Van verlof terugkeren. Karaoke samen met Moving Star en Belgische bieren. Fitnessen binnen de poort of hardlopen erbuiten. Een "lokale barbecue" in Tisovac. Het herstapelen van alle "Gensof", TV-kijken. Zelf radiomaken bij "UN-FM". Op wacht staan en met stenen bekogeld worden. Niet mogen teruggooien. Post uitzoeken op maandag en vrijdag. Zelf gaan roteren. Voor we het weten is het zover; terug naar Nederland! Het opzoeken van (lege) plunjebalen en het controleren van PGU. En toch volop bezig zijn met de voorbereidingen van "WINTER SHIELD". Voorbereidingen treffen voor het overdragen van jouw eigen taak aan je opvolger. T16 en L08 zijn heel duidelijk aanwezig geweest in alle geledingen van de transportcompagnie: Transport¬controlebureau, koks, diagnose/onderhoudsgroep, comcen, bevo-groep, genie-ondersteuningsgroep en uiteraard de rijdende pelotons. De zau-teams van het GNK-peloton, die eigenlijk een beetje "van ons waren". En ik? Ik mocht gedurende ruim 5 maanden leiding geven aan een enthousiaste en professioneel ingestelde groep mensen; beroeps en dienstplichtigen van T16 en L08. Een tijd om nooit te vergeten! De C-NLT-cie Majoor Rob van Wijngaarden.